Loading...

THÔNG TIN

Tin tức và hoạt động mới nhất của hệ thống The ONE Smart Piano 

Phương pháp dạy học âm nhạc Dalcroze được sáng tạo tại Thụy Sĩ vào đầu thế kỷ 20 bởi Emily Jaques Dalcroze, một giáo sư ký xướng âm của Nhạc Viện Geneva.
Giáo trình Bastien New Traditions All in One Piano Course - bộ sách toàn diện dành cho trẻ từ 6-7 tuổi
Chuyển động nhịp điệu: Kodály đồng ý rằng chuyển động là một công cụ quan trọng để tạo ra nhịp điệu, một kỹ thuật lấy cảm hứng từ phương pháp Dalcroze.
Chắc chắn là âm nhạc chịu ảnh hưởng lớn bởi những sự kiện chính trị quan trọng làm rung chuyển châu Âu vào giữa thế ký 20.