Loading...

ĐÀO TẠO

Lộ trình xuyên suốt từ cơ bản đến định hướng chuyên nghiệp, đặc biệt là các lớp dạy chuẩn quốc tế dành cho học viên từ 4 tuổi nhằm khai thác thế mạnh trong tập luyện đàn piano để "phát triển vận động tinh và trí thông minh". 

Không có thông tin cho loại dữ liệu này