Loading...
Gói lớp piano công nghệ V4 -TK

Gói lớp piano công nghệ V4 -TK

Gói lớp học ứng dụng công nghệ The ONE "tiết kiệm" dành cho các lớp piano nhỏ và trung tâm âm nhạc

Giá :

Liên hệ
  • Chia sẻ qua viber bài: Gói lớp piano công nghệ V4 -TK

GÓI LỚP PIANO CÔNG NGHỆ TIẾT KIỆM V4

ĐÀO TẠO & GIẢNG VIÊN

  • Đào tạo giáo viên về phương pháp và sử dụng giáo trình, hình thức theo nhóm dạy trực tiếp hoặc Online (4 tiết) miễn phí
  • Các khoá đào tạo giáo viên khoá chuyên môn sâu có TRỢ PHÍ 

LỘ TRÌNH ĐÚNG

Sau khi đàn 70 bài học sách  The ONE Smart Piano Classroom và sách kỹ thuật  A Dozen A Day Pre Book và giáo trình bổ sung giúp học viên đủ khả năng nối vào giáo trình thi piano Quốc Tế AMEB 

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THE ONE

Tags:

 

Dịch vụ khác:                                                     

Lớp Âm Nhạc công nghệ (1V9)

Gói The ONE Smart Keyboard Light đem lại giải pháp dạy âm nhạc hiện đại dành riêng cho hệ thống các trường Mầm Non.

Lớp thông minh The ONE (1V6 )

Phù hợp với trung tâm Âm Nhạc, Trường Quốc Tế đào tạo âm nhạc TOÀN DIỆN chất lượng cao theo hình thức lớp tập thể

Lớp thông minh The ONE (1V9)

Phù hợp với trung tâm Âm Nhạc, Trường Quốc Tế đào tạo âm nhạc TOÀN DIỆN chất lượng cao theo hình thức lớp tập thể

Gói lớp piano công nghệ V4 -TC

Gói lớp học ứng dụng công nghệ The ONE "TIÊU CHUẨN" dành cho các lớp piano và trung tâm âm nhạc

Danh mục dịch vụ

Loading...

Chính sách khác

Không có thông tin cho loại dữ liệu này

SẢN PHẨM KHÁC                                                

Lớp Âm Nhạc công nghệ (1V9)

Gói The ONE Smart Keyboard Light đem lại giải pháp dạy âm nhạc hiện đại dành riêng cho hệ thống các trường Mầm Non.

Lớp thông minh The ONE (1V6 )

Phù hợp với trung tâm Âm Nhạc, Trường Quốc Tế đào tạo âm nhạc TOÀN DIỆN chất lượng cao theo hình thức lớp tập thể

Lớp thông minh The ONE (1V9)

Phù hợp với trung tâm Âm Nhạc, Trường Quốc Tế đào tạo âm nhạc TOÀN DIỆN chất lượng cao theo hình thức lớp tập thể

Gói lớp piano công nghệ V4 -TC

Gói lớp học ứng dụng công nghệ The ONE "TIÊU CHUẨN" dành cho các lớp piano và trung tâm âm nhạc